Mirka Lattunen, maahanmuuttajavalmentaja

Mirka Lattunen työskentelee Nauha ry:ssä Kaukajärvellä valmentajana maahanmuuttajien Kulttuurit kohtaavat kieliryhmissä. Haasteellisimmaksi hän kokee työssään ryhmien jäsenten eritasoisuuden suomen kielen osaamisessa. Jotkut kaipaavat tukea lukemisessa ja kirjoittamisessa, joillakin toisilla suomen kieli on jo paremmin hallinnassa, mutta he kaipaavat mm. kielioppiin liittyvän hienosäädön opetusta.

Ryhmän jäsenet tulevat monista eri maista ja heillä on monenlaisia kulttuuritaustoja. Uskontoon ja kulttuuriin liittyvät tausta-asiat on otettava huomioon, mutta opetuksen lähtökohtana on kuitenkin että Suomessa toimitaan suomalaisen työkulttuurin ja yleensä kulttuurin sääntöjen ja toimintatapojen mukaan. Mutta esimerkiksi siitä, voivatko nais-ja miespuoliset muslimit olla yhdessä liikuntaa harrastamassa, täytyy neuvotella ryhmän muslimijäsenten kanssa. Jokainen maahanmuuttaja on yksilö ja eroja on paljon myös muslimeiden kesken siinä, miten Islamia tulkitaan ja sovelletaan jokapäiväisessä elämässä. Nyt on parhaillaan menossa Ramadan-paastokuukausi, se alkoi 17.5. Jotkut muslimit noudattavat Mekan aikaa ja auringon nousu- ja – laskuaikoja siellä, jotkut taas toimivat sen mukaan, milloin aurinko nousee ja laskee Suomessa. Se voi tuoda ongelmia, sillä aurinko nousee varhain ja laskee myöhään tähän aikaan vuodesta Suomessa. Sairaus vapauttaa Islamissa tästä paastosäännöstä. Mutta raskas fyysinen työ lämpimässä säässä voi tehdä jopa vaaralliseksi sen jos ei edes vettä nauti auringon nousun ja laskun välillä. Eri muslimeilla on erilaisia tulkintatapoja näissä asioissa, miten toimia ja kuinka kirjaimellisesti noudattaa paastosääntöjä.

Parasta Mirkan mielestä työssä on se, että siinä oppii koko ajan itse lisää eri kulttuureista ja niiden kirjosta. Selkokieli opetustilanteissa täytyy opetella, mutta sen oppiminen ei ole kovin vaikeaa.

Apuohjaajien kanssa yhteistyö on sujunut Mirkan mielestä hyvin. Apuohjaajien merkitys korostuu varsinkin siinä, että heidän kanssaan voi harjoitella arkista jutustelua. Jokainen apuohjaaja tekee myös työnsä omalla tyylillään. En ole itse ainoana miespuolisena apuohjaajana kokenut sukupuolestani olevan mitään haittaa ja maahanmuuttajanaistenkin kanssa olen voinut jutella ja opettaa suomen kieltä myös heille. Palavereja apuohjaajien kanssa pitäisi Mirkan mielestä olla enemmän.

Joillakin maahanmuuttajilla on suomen kielen oppiminen ollut hidasta. Syynä on voinut olla vaikka se, että maahanmuuttajanainen on ollut vuosia kotona lapsia hoitamassa.

Maahanmuuttajien kokemia traumatisoivia kokemuksia ei yleensä käsitellä keskustelutilanteissa. Mutta jos maahanmuuttaja itse ottaa jonkun tällaisen asian esille, on tärkeää kuunnella ja olla myötätuntoinen.

 

Antti Oksanen