Kultturellit

Kultturellit maalaa taidetta.

Nauha Ry:n Kaukajärven tiloissa toimii KULTTURELLIT-nimikkeen alla useita kulttuurin eri osa-alueisiin erikoistuneita ryhmiä. Tarjontaa löytyy toistaiseksi ainakin kirjoittamisesta, musiikista, ilmaisutaidosta ja kuvataiteista kiinnostuneille. Kuvataideryhmän vetäjä Angelika Saukkonen valaisi haastattelussa hieman oman jenginsä toimintaa sekä omia taustojaan ja ajatuksiaan.

Tuttavallisemmin Ankina tunnettu Saukkonen on valmistunut kuvataiteilijaksi Lahden ammattikorkeakoulusta 2015. Nauhalle hän päätyi monien mutkien kautta, alkuun puolen vuoden työkokeiluun. Tällä hetkellä helposti lähestyttävä ja työtään rakastava Anki toimii palkkatuella kuvataideryhmän ohjaajana. Kuvataiteilijana hän myös kokee työn tukevan hänen omaa alaansa.

Saukkosen ohjaustyön lähtökohta on taideterapeuttinen. Piirtämisen ja maalaamisen ohella ryhmän toimintaan kuuluu olennaisesti myös itsensä toteuttamista ja luovuuden löytämistä. Asiakkaita rohkaistaan ja tuetaan omien ideoiden esilletuomisessa ja kehittämisessä. Keskeistä ei siis ole kuvataiteellinen lahjakkuus tai aiempi harrastuneisuus vaan halu lähteä kokeilemaan ja löytämään jotain uutta.

Ankin haaveena on kuvataideterapeutin ammatti, mutta koska alan opetus on yksityistä, koulutuskustannukset ovat ongelmallisia. Täten hän näkeekin kuntouttavan työtoiminnan tarpeelliseksi ja arvokkaaksi. Kuntoutusryhmän ohjaajalta kun ei vaadita terapeuttista koulutusta, ja työtoiminta itsessään antaa paljon eväitä uralle suuntautumiseen. Myös kuntoutuvat asiakkaat voivat löytää ryhmiin osallistumisen kautta uusia lähtökohtia ja suuntia elämälleen. Ohjaamisessa yhdistyykin hyvin sekä itse kuvataiteen tekeminen että ohjaustyön harjoitteleminen.

Tulevaisuudessa kuvataideryhmän on tarkoitus luoda enemmän yhteistoimintaa muiden tahojen kanssa. Jotain on jo ollutkin: muun muassa projektiohjaustoimintana järjestetty näyttely, jossa myös asiakkaat ovat olleet suunnittelussa ja ideoinnissa alusta asti mukana aina kankaan asettelusta näyttelyn suunnitteluun.

Kuvataideryhmän lisäksi Anki vetää Nauhalla joogaa asiakkaiden toiveiden pohjalta. Lisäksi hänen Simo-koiransa tuo kaivattua valoa jokaisen elämästään kuntoutujan arkeen.

Arto Toikkanen

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Vastaa