33 rujoa runoa Jeesukselle ja muille marttyyreille

Runoilijan tunnustuksia

Kaikista runoista ja niiden tuottamista hallusinaatioista vastuussa on Jere Jokinen.