Lumella on monta nimeä

Lumipohdintaa

Olen useasti törmännyt väitteeseen, että eskimoilla on 80 nimeä lumelle. Tämä väite on aina herättänyt itsessäni kummastusta. Pohditaanpas asiaa hieman.

Ensinnäkin sana eskimo aiheuttaa monenlaisia ajatuksia. Eskimo-sanaa on perinteisesti käytetty Grönlannissa, Kanadan pohjoisosissa, Alaskassa ja Siperian itäkärjessä asuvista kansoista. Nykyisin etenkin Kanadassa nimitystä pidetään halventavana. Eskimokansoilla  ei kuitenkaan ole omakielistä sanaa kuvaamaan kaikkia näihin kansoihin kuuluvia, joten mikä tahansa yleisnimitys olisi keinotekoinen. Eskimologi Ernest Burch suositteleekin käyttämään vakiintunutta eskimonimitystä. Myös osa eskimoista hyväksyy nimityksen. En siis käytä sanaa  halventavassa merkityksessä.

Eskimot jakautuvat kahteen ryhmään, inuitteihin (inuiitteihin) ja jupikeihin. Inuittikieliä on neljä, jupikkikieliä viisi, eli eskimokieliä on yhteensä yhdeksän. Eskimot eivät siis ole yhtenäinen ryhmä, jolla olisi kaikilla sama sanasto.

Mietitäänpä sitten lunta. Millaisella lumella voisi olla 80 nimeä? Tarkoitetaanko taivaalta satavaa lunta, vai kenties maahan satanutta lunta? Entä kuuluuko jää tähän sanastoon? Pohjoisessa elävällekin nimittäin  tuottaa väliin vaikeuksia erottaa lunta ja jäätä toisistaan.

Suomen kielessä lumi voi olla esim. räntää, nuoskaa, höytelöä, rämpsyä tai tuoksulunta. Lumi voi muodostaa hankia, kinoksia ja nietoksia. Lunta voi pyryttää tai tuiskuttaa. Ennen rautajäätä veden pinnalle syntyy riitettä eli kohmaa. Aamulla yökaste on saattanut muuttua huurteeksi tai kuuraksi. Lumi voi pakkautua puihin tykyksi. Jäähän saattaa syntyä rakoja eli railoja ja jää voi muodostaa lauttoja  eli telejä. Sanastoa on valtavasti.

Jos otetaan kaikki murteet huomioon, jo suomen kielestä löytyy satoja sanoja kuvaamaan veden eri ilmenemismuotoja kylmässä ilmanalassa. Inuiteille ja  jupikeille lumi ja  jää ovat varmasti vielä tärkeämpiä kuin suomalaisille, joten on melko epäuskottavaa, että kaikissa yhdeksässä eskimokielessä olisi vain 80 sanaa kuvaamaan lunta ja jäätä. En tiedä, mistä väite on peräisin. Missään tapauksessa se ei voi pitää paikkaansa.

Lähteet:
Wikipedia Eskimokielet
Wikipedia Suomen lumisanat
Erälehti Arin kalahatusta
Kotus Lumi sanoissamme

Teksti: Sari Laitinen
Kuva: Lasse I Heliävirta