Korvaushoito pelasti meidät

Kuva: Pixabay

Korvaushoitoa on parjattu julkisuudessa paljon. Monelle se on kuitenkin ollut korvaamaton apu tiellä päihderiippuvuudesta toipumiseen. Nauhalainen osallistuu keskusteluun julkaisemalla kannanoton kahdelta korvaushoidosta apua saaneelta kirjoittajalta. He kirjoittavat omasta kokemuksestaan ja omilla nimillään.

Aamulehdessä ja muissa medioissa on viime aikoina ollut paljon keskustelua päihderiippuvaisista ja etenkin korvaushoidosta. Keskustelu on ollut hyvin lääkevastaista, vaikka myös lääkehoidon kautta syntyy onnistumisia ja onnellisia tarinoita. Kuten muihinkin sairauksiin, myös opioidiriippuvuuteen on monia erilaisia hoitomuotoja. Korvaushoito on yksi niistä. Tässä kirjoituksessa haluamme me, joita asia eniten koskee, eli korvaushoidon asiakkaat Tampereelta, ottaa kantaa keskusteluun. Myös me olemme sairaudestamme toipuvia. Meidän paranemisprosessimme on yhtä arvokas kuin lääkkeettömästi kuntoutuvan.

Opioidiriippuvuus luokitellaan neurobiologiseksi sairaudeksi, jossa vieroitusoireet ovat todella rankkoja. Ne ovat sekä fysiologisia että psyykkisiä ja niistä on monen lähes mahdotonta selvitä ilman apua. Korvaushoidossa riippuvuus saadaan hallintaan, ja ihminen voi keskittyä sairauden oireiden sijaan muihin elämänsä osa-alueisiin.

Korvaushoitolääke ei päihdytä, vaan toimii tasaisesti ympäri vuorokauden. Psykososiaalinen tuki on mielestämme yhtä tärkeä osa hoitoa kuin lääkitys. Valitettavasti nykyisten resurssien puitteissa se jää monen kohdalla riittämättömäksi. Se on yksi kehityskohde, johon toivoisimme kaupungilta parannusta.

Pelkästään Tampereella on satoja ihmisiä korvaushoidossa. Mistä oikeastaan tunnistat korvaushoidossa olevan? Korvaushoito toimii parhaiten silloin, kun se ei näy. Me olemme jonkun naapureita, perheenjäseniä, työ- ja opiskelukavereita. Pelkkä korvaushoito ei määrittele meitä ihmisenä, kuten ei esimerkiksi insuliinikorvaushoito määrittele diabeetikkoa. Meidän henkemme opioidikorvaushoito on pelastanut.

Oskari Jalonen – korvaushoidossa alkaen 2017
Milla Mäkinen – korvaushoidossa alkaen 2014